Tài liệu học thử tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Bộ tài liệu sẽ bao gồm 1 video và 1 file tài liệu ebook (PDF)

Tài liệu chính thức để học đó là file PDF ở bên dưới, còn video chỉ là hướng dẫn sử dụng tại liệu để học.

Bạn nên bắt đầu bằng việc đọc thử tài liệu bên dưới.

Nếu không hiểu hoặc không biết cách sử dụng tài liệu thì bạn có thể xem video hướng dẫn để hiểu cách học.

Còn nếu bạn có thể hiểu được tài liệu bên dưới thì có thể tạm bỏ qua video hướng dẫn.

Video hướng dẫn sử dụng tài liệu

Hoặc xem trực tiếp trên youtube tại đây

Tóm tắt nội dung video:

Trong file tài liệu bên dưới, có 3 bài học, mỗi bài đều sẽ có một cấu trúc chung gồm 3 phần chính:

  • New words (từ mới)
  • Examples (ví dụ)
  • Exercises (bài tập)

Chi tiết từng phần

  • New words (từ mới):

Ở phần này, bạn nên đọc sơ danh sách từ mới một hoặc vài lần (nhớ hay không nhớ được không quan trọng, chỉ là để bạn hình dung sơ mình sẽ có những từ vựng nào)

  • Examples (ví dụ):

Đây là phần vô cùng quan trọng, bạn nên đọc kỹ.

Ở phần này, bạn sẽ cần phải đọc những câu ví dụ, đọc cả tiếng anh lẫn phần tạm dịch bằng tiếng việt.

Trong quá trình đọc, nên tự đoán xem quy tắc ghép của những từ trong ví dụ.

Những câu ví dụ ở phần này được thiết kế theo cách mà dường như không cần ai chỉ, bạn cũng có thể đoán được những quy tắc của nó.

Sau khi đọc xong ví dụ, bạn sẽ tự động đoán được những quy tắc của tiếng anh.

Một khi bạn tự đoán được thì tỷ lệ bạn nhớ dai sẽ rất cao.

  • Exercises (bài tập):

Ở phần bài tập này, bạn sẽ có một danh sách bài tập.

Đề của bài tập chỉ đơn giản là điền vào chỗ trống.

Bạn hãy tập luyện điền và ghép câu vào chỗ trống của những bài tập ở đó.

Sau đó bạn có thể xem đáp án của bài tập ngay phần kế bên bài tập.

Tốt hơn hết là trước khi học bạn nên lướt sơ một lượt những phần chính trong tài liệu.

File tài liệu