Có hướng dẫn giải bài tập ngữ pháp không?

Giải đáp

Vốn dĩ khóa học không hướng tới việc làm bài tập ngữ pháp, vậy nên có thể sẽ không có hướng dẫn giải bài tập ngữ pháp.

Tuy nhiên, điều hiển nhiên là nếu tiếng anh bạn tốt thì việc làm bài tập ngữ pháp của bạn cũng sẽ tốt lên theo.

Vậy nên nếu bạn muốn một khóa học tiếng anh vừa giúp cải thiện trình độ tiếng anh thực tế, và vừa cải thiện việc giải bài tập ngữ pháp thì bạn có thể cân nhắc về khóa học này.

Khóa học này hướng tới hướng dẫn bạn cải thiện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.

Nói cách khác, nó hướng tới việc giúp tiếng anh của bạn tốt lên một cách thực sự, một cách tổng quát.

Chứ không giống như một số người, bề ngoài làm bài tập ngữ pháp rất tốt nhưng lại gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng anh trong thực tế như không nói được tiếng anh, ghép câu tiếng anh thì đúng ngữ pháp nhưng dùng từ vựng không hợp lý, phát âm thì người khác nghe chẳng hiểu nổi,…

Cái đó tôi gọi là kỹ năng rỗng tuếch…

Chốt lại một câu, khóa học tôi không hướng dẫn bạn làm bài tập ngữ pháp, khóa học của tôi hướng dẫn bạn để không rỗng tuếch.

Khóa học của tôi hướng dẫn bạn vừa hiểu được ngữ pháp, vừa biết vận dụng đúng từ vựng vô đúng ngữ cảnh…

Nếu bạn chỉ muốn giỏi làm bài tập ngữ pháp mà không quan tâm tới những thứ khác thì đùng phí thời gian và tiền bạc vô khóa học của tôi.

Thành thật khuyên bạn đó.