Có thể rủ bạn góp tiền mua chung một khóa không?

Có thể góp tiền mua chung khóa học của 60sfire không?

Hiện tại 60sfire chưa cho phép điều đó.

Nhưng tương lai không xa chắc chắn sẽ có chính sách cho phép góp tiền mua chung, thậm chí sẽ có cả trang web kết nối những bạn muốn mua chung để các bạn có thể mua cùng nhau mua chung khóa học, giảm bớt gánh nặng chi phí.

Nguyên nhân hiện tại chưa có chính sách đó, đơn giản là vì trang web hỗ trợ mua chung chưa được viết xong.

Ước tính sẽ xong sớm và có thể chính thức hoạt động sau tết 2021.

Nếu các bạn hóng tính năng này thì có thể đăng ký nhận thông báo khi tính năng ra mắt tại link: