Khóa học sẽ dạy những kiến thức ngữ pháp gì?

Kiến thức ngữ pháp khóa học sẽ dạy

Khóa học sẽ không dạy ngữ pháp theo cách thông thường mà những tài liệu hay giảng viên khác thường dạy.

Bởi 60sfire từng học chúng, và tôi phải công nhân là chúng khá khó hiểu.

Do vậy 60sfire sẽ có những phương pháp riêng, đôi khi chẳng giống ai để hướng dẫn cho bạn không những hiểu mà còn dùng được trong việc tự tạo ra những câu tiếng anh diễn đạt ý của riêng mình.

Do khóa học không được biên soạn sẵn từ đầu tới cuối, nên 60sfire sẽ chỉ kết thúc khóa học khi bạn học được đủ những kiến thức tiếng anh cần thiết để có thể nghe, nói, đọc, viết một cách ok.

Và để làm được điều đó, bạn hầu như sẽ phải được học hết tất cả các kiến thức ngữ pháp tiếng anh.

Phần còn lại chỉ là rèn luyện từ vựng.

Tóm lại, trong khóa học, bạn sẽ được học hết những kiến thức ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao.

Dĩ nhiên, nó có thể có nhiều kiến thức ngữ pháp sẽ không được giải thích theo cách thông thường mà các bạn vẫn thường được dạy ở những nơi khác.

Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn theo cách mà tôi cho rằng chậm tiêu cũng hiểu được

Hai loại kiến thức ngữ pháp

Bạn nên biết một điều thế này.

Cá nhân tôi sẽ chia những quy luật tiếng anh thành hai loại ngữ pháp tiếng anh.

 • Ngữ pháp thường
 • Ngữ pháp từ vựng

Ngữ pháp thường

Ngữ pháp thường là những kiến thức ngữ pháp chung và phổ biến, nó thường được chia sẻ hoặc dạy trong những cuốn sách, video, tài liệu về ngữ pháp tiếng anh.

Nói đơn giản, nó là những quy tắc, quy luật xài chung trong tiếng anh.

Bạn có thể hình dung đơn giản ví dụ bạn học trong một ngôi trường.

Ngôi trường đó sẽ có những quy tắc chung.

Ví dụ như là con trai phải mặc quần tây áo trắng đi học, con gái phải mặc áo dài màu trắng, một tiết học là 45 phút,…

Đó gọi là những quy tắc chung.

Tương tự như quy tắc chung của trường học thì tiếng anh cũng sẽ có những quy tắc chung.

Và tôi tạm gọi những quy tắc chung đó là ngữ pháp thường.

Ngữ pháp từ vựng

Ngược lại với ngữ pháp thường, ngữ pháp từ vựng là những quy tắc của riêng mỗi từ vựng.

Ví dụ từ vựng "jealous" (ganh tỵ)

Nếu bạn muốn nói: "ganh tỵ với tôi"

Trong tiếng anh, từ vựng có nghĩa "với" là "with"

Từ vựng có nghĩa tôi là "me"

Nếu ghép đơn giản "ganh tỵ với tôi" sẽ là "jealous with me"

Nhưng thực tế, cụm từ "jealous with me" hoàn toàn sai.

Cụm từ đúng phải là "jealous of me"

Từ vựng "of" thường được dịch là "của"

Nếu ghép vô cụm tự "jealous of me", chúng ta sẽ tạm dịch ra được là "ganh tỵ của tôi"

Rõ ràng, về mặt nghĩa nó chẳng ăn khớp gì cả, thậm chí tào lao.

Nhưng đó lại là quy tắc riêng của từ vựng "jealous".

"Jealous" phải đi với "of" để thành cụm từ "jealous of …" (ganh tỵ với …)

Tóm lại, những quy tắc mà chỉ xài cho riêng mỗi từ vựng như ví dụ "jealous" trên sẽ được tôi liệt kê vô loại "ngữ pháp từ vựng"

Điều cần biết về hai loại ngữ pháp

Trên thực tế, những quy tắc của ngữ pháp thường sẽ ít hơn những quy tắc của ngữ pháp từ vựng

Bởi số từ vựng tiếng anh được thống kê là hơn 100.000 từ.

Mỗi từ thường sẽ có những quy tắc riêng, bạn học sao hết nổi.

Còn ngữ pháp thường nó sẽ được giới hạn bởi một khoảng nào đó có thể học được một cách khá dễ dàng.

Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, bạn chỉ cần học và hiểu được một số kiến thức cơ bản của ngữ pháp thường, và phần còn lại ngữ pháp từ vựng sẽ quyết định bạn giỏi tiếng anh cỡ nào.

Do ngữ pháp từ vựng có quá nhiều, nên tôi không thể dạy hết cho các bạn được, mà thực ra tôi cũng không học hết được.

Nếu ai đó có thể học hết được thì người đó chắc không phải con người.

Bởi vậy, phạm vi của khóa học này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những quy tắc ngữ pháp thường cần thiết để bạn có thể ghép câu, đặt câu,…

Và một phần ngữ pháp từ vựng đủ xài.

Cộng thêm việc tôi sẽ hướng dẫn cho bạn kỹ năng để tự học được ngữ pháp từ vựng của bất kỳ từ vựng nào.

Phần còn lại sau khi học xong khóa học, đó là nếu bạn muốn tiếng anh của mình ngày càng giỏi lên thì bạn cần phải áp dụng kỹ năng tự học ngữ pháp từ vựng mà tôi đã rèn luyện cho bạn trong khóa học để tự trau dồi cho ngữ pháp từ vựng của mình ngày càng cao hơn.

Ngữ pháp trọng tâm được chia sẻ trong khóa học

Đây chỉ là một vài tên kiến thức ngữ pháp trọng tâm trong khóa học, trên thực tế khóa học sẽ còn chia sẻ cho bạn nhiều hơn thế nữa

 • Sở hữu trong tiếng anh
 • Sử dụng tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ, động từ, đại từ, liên từ, danh từ,…
 • Các thì trong tiếng anh
 • Câu bị động
 • Câu tường thuật
 • Các loại câu hỏi
 • Sử dụng những động từ đặc biệt như can, could, should, must, have to, need to,…
 • Danh động từ
 • Cụm động từ
 • Câu điều kiện
 • Mệnh đề quan hệ
 • Số ít, số nhiều
 • Các mẫu câu đặc biệt cơ bản và nâng cao
 • ….

Bên trên là tên của những kiến thức ngữ pháp phổ biến sẽ được hướng dẫn cho bạn hiểu trong khóa học.

Tuy nhiên, trong khóa học có thể bạn sẽ thấy tôi hầu như sẽ không nhắc tới những thứ kiến thức bên trên.

Thay vào đó, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những thứ đó thông qua những cái tên khác của riêng tôi.

Bởi những cụm từ trên là những cụm từ chuyên môn.

Mà đã nói tới "chuyên môn" thì nó gắn liền với hai từ "khó hiểu".

Bởi vậy, tôi đã nói ngay từ đầu, trong khóa học, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn theo những cách mà bạn có thể sẽ thấy nó chẳng giống ai hoặc không đi theo những lối thông thường.