Bí quyết nói tiếng Anh "NHANH VÀ LƯU LOÁT"

Bí quyết cốt lỗi

Cắt giảm việc suy nghĩ trong đầu khi nói nhiều nhất có thể

Khi nói một câu tiếng Anh, nhiều bạn thường hay suy nghĩ rất nhiều thứ như:

 • Chọn từ và loại từ
 • Phân tích cách dùng các thì trong tiếng Anh
 • Phân tích ngữ cảnh để chọn từ đồng nghĩa
 • Phân tích số ít số nhiều
 • Suy nghĩ việc cố tình nối âm
 • ….

Chính vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ trong đầu nên nhiều bạn không có đủ thời gian để nói nhanh và lưu loát được.

Từ kinh nghiệm của tôi, nguyên tắc mấu chốt nhất trong việc nói tiếng Anh lưu loát và nhanh đó là bạn phải tìm mọi cách có thể để cắt giảm việc suy nghĩ trong đầu lúc nói.

Bạn suy nghĩ càng ít, bạn sẽ càng dễ dàng nói nhanh.

Bên dưới tôi sẽ chia sẻ cho bạn những kỹ thuật giúp bạn cắt giảm việc suy nghĩ nhưng vẫn có thể tạo ra các câu tiếng Anh để nói nhanh.

Bí quyết "thay thế"

Ví dụ, tôi có câu tiếng Anh:

The first thing you need to do is to learn English (việc đầu tiên bạn cần làm đó là học tiếng Anh)

Nếu bạn học thuộc luôn câu tiếng Anh đó và mỗi khi bạn muốn nói những câu tương tự đại khái kiểu:

 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là đặt một mục tiêu
 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là mua một quyển sách
 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là học tiếng Trung Quốc

Bạn chỉ việc nói lại "The first thing you need to do is" và thay thế khúc sau (màu cam) bằng những cụm từ mới.

Cụ thể là:

 • The first thing you need to do is to set a goal
 • The first thing you need to do is to buy a book
 • The first thing you need to do is to learn Chinese

Nghĩa là, bạn đã cắt giảm được thời gian suy nghĩ về các quy tắc ngữ pháp để tạo ra cụm "the first thing you need to do is".

Bạn chỉ cần tập trung suy nghĩ cho việc thay thế cụm từ hoặc từ vựng.

Do vậy, hãy học kỹ năng thay thế thay vì học quá nhiều ngữ pháp ghép câu từ những từ vựng riêng lẻ.

Học cụm từ

Ví dụ tôi có những cụm từ sau:

 • Break down the task into smaller steps (chia nhỏ nhiệm vụ thành những bước nhỏ hơn)
 • Change your mind (thay đổi tư duy của bạn)
 • Flirt with a girl (tán tỉnh một cô gái)

Nếu bạn học thuộc luôn những cụm từ trên như những từ vựng.

Và khi bạn muốn nói những câu đại khái như:

 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là chia nhỏ nhiệm vụ thành những bước nhỏ hơn
 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là thay đổi tư duy của bạn
 • Việc đầu tiên bạn cần làm đó là tán tỉnh một cô gái

Bạn chỉ việc nói lại:

 1. "The first thing you need to do is" (theo trí nhớ và không cần phân tích ngữ pháp gì trong đầu)
 2. Phân tích một chút chỗ chữ "to"
 3. Nói lại những cụm từ đã học thuộc bên trên theo trí nhớ mà không cần phân tích ngữ pháp gì cả

Kết quả, bạn sẽ nói được những câu như thế này:

 • The first thing you need to do is to break down the task into smaller steps
 • The first thing you need to do is to change your mind
 • The first thing you need to do is to flirt with a girl

Như vậy, bạn lại có thể cắt giảm thêm được việc suy nghĩ nhiều thứ trong đầu lúc nói.

Thế nên, hãy học các cụm từ có những ý nghĩa mà có thể sử dụng lại thay vì chỉ học những từ riêng lẻ.

Học vẹt ngữ pháp

Ví dụ kiến thức ngữ pháp về so sánh hơn, so sánh nhất.

Bạn có thể được học những lý thuyết đại khái là:

Những từ có cách phát âm chỉ có một âm hoặc 2 âm nhưng kết thúc bằng chữ "y" thì sẽ thêm "er" ở cuối để có nghĩa "... hơn"

Ví dụ:

- Fast /fæst/ nhanh => chỉ có 1 âm => faster (nhanh hơn)
- Fat /fæt/ mập => chỉ có 1 âm => fatter (mập hơn)

----------------------

Những từ có cách phát âm có từ 2 âm trở lên sẽ thêm chữ "more" đằng trước để có nghĩa "... hơn"

Ví dụ:

- Expensive /ɪkˈspensɪv/ đắt tiền => có 3 âm => more expensive (đắt tiền hơn)
- Important /ɪmˈpɔːtənt/ quan trọng => có 3 âm => more important (quan trọng hơn)

Khi nói, nếu dựa vào những quy tắc đó, để nói được từ "dễ hơn", trong đầu bạn thường phải suy nghĩ kiểu như sau:

 1. Nhớ lại từ "dễ" là "Easy"
 2. Phân tích "Easy" có 2 âm và đuôi "y"
 3. Suy ra Easy sẽ rơi vào trường hợp thêm "er" ở cuối thành "Easier" (dễ hơn)

Trên thực tế, như nguyên tắc cốt lõi tôi đã chia sẻ, muốn nói lưu loát và nhanh, bạn cần phải cắt giảm việc suy nghĩ, phân tích trong đầu nhiều nhất có thể.

Và tin vui là bạn hoàn toàn có thể cắt giảm được những phân tích về quy tắc ngữ pháp bên trên bằng cách học thuộc luôn theo kiểu:

 • Easy (dễ) => Easier (dễ hơn) => Easiest (dễ nhất)
 • Important (quan trọng) => more important (quan trọng hơn) => the most important (quan trọng nhất)

Thay vì chờ tới lúc nói rồi mới phải tốn thời gian phân tích mấy kiến thức ngữ pháp đó để nói được "easier", "easiest", "more important",… bạn hãy học thuộc trước luôn những thứ đó.

Như vậy, đến khi nói, bạn chỉ cần nhớ và lôi ra xài từ trí nhớ mà không cần tốn thời gian phân tích gì nữa.

Một lần nữa, bạn lại có thể cắt giảm được thời gian suy nghĩ trong lúc nói.

Không riêng gì kiến thức về so sánh hơn, so sánh nhất trong tiếng Anh, bất kỳ kiến thức ngữ pháp nào mà bạn có thể học vẹt trước như vậy luôn thì hãy học thuộc trước luôn.

Bạn càng tiết kiệm được nhiều thời gian suy nghĩ, bạn càng tự động hóa được nhiều công đoạn trong khi nói thì bạn sẽ càng nói nhanh và lưu loát hơn.

Học trước ngữ cảnh

Khi bạn học ngữ pháp, có thể bạn sẽ được học lý thuyết kiểu:

Going to (sẽ, sắp):

- Dùng để diễn tả dự định đã được lên kế hoạch sẵn từ trước
- Dùng để diễn tả một dự đoán từ những dấu hiệu có sẵn nào đó

Will (sẽ):

- Dùng để diễn tả quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói
- Diễn tả dự đoán, điều kiện không chắc chắn
- ...

Tới khi nói, ví dụ bạn muốn nói "Nhìn những đám mây đen kìa, trời sẽ mưa thôi"

Trong đầu bạn có thể sẽ phân tích kiểu:

Có đám mây đen nghĩa là dấu hiệu suy ra trời sẽ mưa, khớp với cách dùng của "going to" nên sẽ dùng "going to".

Nhưng mà khoan đã, có mây đen chưa chắc đã mưa, nên đây là suy đoán không chắc chắn, khớp với cách dùng của "will" nên phải dùng "will" mới đúng chứ.

Rồi bây giờ nên dùng "will" hay "going to" ta, sợ sai quá đi.

Khi trong đầu bạn phải phân tích những thứ như vậy, đôi khi còn bị mông lung thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tệ hơn là cứng miệng vì sợ sai, bla bla…

Cho nên khi học, ví dụ, bạn gặp câu "Look at those dark clouds, it's going to rain" (nhìn những đám mây đen kìa, trời sẽ mưa thôi)

Hãy học trước ngữ cảnh luôn, đại khái nên học kiểu vầy:

Trời mây đen và muốn đoán nói sẽ mưa thì dùng "going to"

Nếu khéo léo bạn có thể mở rộng ngữ cảnh ra thêm ví dụ như vầy:

Trời có sấm chớp và muốn đoán nói sẽ mưa thì dùng "going to"

Khi học trước ngữ cảnh như vậy, lúc nói, bạn có thể cắt giảm bớt thêm thời gian suy nghĩ phân tích ngữ cảnh, mà nhiều khi còn có thể dễ dàng sử dụng chính xác hơn, hạn chế mông lung.

Không chỉ riêng "going to" và "will", bạn có thể áp dụng cách này để học trước ngữ cảnh cho tất cả các thì trong tiếng Anh cũng như những từ như can, could, may, might, likely, able, must, have to,…

Quen cái miệng

Trong ngữ pháp, bạn được học những cấu trúc như:

Want + to-V (muốn làm gì đó)

Ví dụ:

- I want to learn English (tôi muốn học tiếng Anh)
- I want to read a book (tôi muốn đọc sách)
- I want to create a video (tôi muốn làm một cái video)

-------------------------

By + V-ing (bằng cách làm gì đó)

Ví dụ:

- By studying regularly, you can improve your English skills (bằng cách học đều đặn, bạn có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn)
- By saving money, they were able to go on a dream vacation (bằng cách tiết kiệm tiền, họ đã có thể đi kỳ nghỉ mát như trong mơ)
- By learning from their mistakes, they became more successful (bằng cách học từ những lỗi sai, họ đã trở nên thành công nhiều hơn)

Hãy tập luyện cho tới khi cái miệng của bạn tự động thêm chữ "to" khi nói I want to … mà không cần suy nghĩ.

Hãy tập cho tới khi cái miệng của bạn tự động thêm ing khi nói by …ing mà không cần suy nghĩ.

Lúc đó, bạn sẽ lại cắt giảm thêm được thời gian suy nghĩ khi nói tiếng Anh.

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay