Mẹo học từ vựng chưa ai nói cho bạn

Tui không thích dài dòng, bạn cũng không thích dài dòng.

Cho nên vô thẳng luôn những mẹo học từ vựng hiệu quả.

Mẹo số 1 ở bên dưới đó.

Học phát âm

Nghe tôi kể câu chuyện của tôi đã.

Sau đó bạn sẽ hiểu vì sao học phát âm lại là một mẹo học từ vựng vô cùng hữu dụng.

Từ khi tui học được phát âm tiếng Anh.

Tui bắt đầu xây dựng thói quen thường xuyên tra cách phát âm của các từ vựng tôi chưa biết hoặc đã biết những chưa biết phát âm.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu phát hiện ra một số mối liên hệ giữa cách viết và cách phát âm.

Ví dụ như:

Những từ bắt đầu bằng un_ thường sẽ phát âm là /ʌn/ (ân)

Ví dụ:

 • Unhappy /ʌnˈhæpi/ -> ân háp pì
 • Unlucky /ʌnˈlʌki/ -> ân lấc kì
 • Undo /ʌnˈdu:/ -> ân đu

Cụm kí tự uck thường được phát âm là /ʌk/ (ấc)

Ví dụ:

 • Buck /bʌk/ -> bấc
 • Suck /sʌk/ -> sấc
 • Lucky /'lʌki/ -> lấc kì
 • Stuck /stʌk/ -> stấc

Đuôi ease thường được phát âm là /i:z/ (i z) hoặc /i:s/ (i s)

Ví dụ:

 • Please /pli:z/ -> pli z
 • Pease /pi:z/ -> pi z
 • Increase /ɪnˈkriːs/ -> in kruy s
 • Decrease /dɪˈkriːs/ -> đì kruy s

Và dĩ nhiên, tôi còn phát hiện ra nhiều mối quan hệ giữa cách viết và cách phát âm như vậy nữa.

Và chính nhờ đó mà tôi có thể dễ dàng nhớ được cách phát âm và cách viết của từ vựng.

Cho nên một trong những cách nhớ từ vựng hiệu quả nhất đó là hãy học phát âm (cụ thể, hãy học cách đọc phiên âm IPA)

Tiếp xúc với tiếng Anh nhiều

Thật ra, bạn càng học tiếng Anh lâu, càng tiếp xúc với tiếng Anh nhiều thì càng ngày khả năng ghi nhớ từ vựng của bạn cũng sẽ tăng lên thôi.

Lúc đó, bạn không cần mẹo học từ vựng gì cũng có thể dễ dàng nhớ được từ vựng.

Ví dụ, sau một thời gian học tiếng Anh, tôi phát hiện ra vài thứ kiểu:

Những từ có đuôi ness thường có nghĩa là sự

Ví dụ:

 • Happiness (sự hạnh phúc)
 • Laziness (sự lười biếng)
 • Sadness (sự buồn)

Những từ có đuôi ly thường có nghĩa là một cách

Ví dụ:

 • Effectively (một cách hiệu quả)
 • Quickly (một cách nhanh chóng)
 • Easily (một cách dễ dàng)

Những từ bắt đầu bằng un thường có nghĩa ngược lại

Ví dụ:

 • Happy (hạnh phúc) => unhappy (không hạnh phúc)
 • Lucky (may mắn) => unlucky (không may mắn)
 • Lock (khóa lại) => unlock (mở khóa)

Và còn nhiều thứ khác tương tự.

Nhờ những thứ đó tôi dễ dàng nhớ hoặc đoán được nghĩa của một số từ vựng một cách dễ dàng.

Đọc hiểu tiếng Anh

Ai cũng hiểu, một thứ được lặp đi lặp lại nhiều lần thì bạn sẽ nhớ.

Học từ vựng cũng không ngoại lệ, việc lặp lại vẫn mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, ý tôi không phải là chép đi chép lại từ vựng hay là nhẩm đi nhẩm lại từ vựng.

Mà là bạn nên đọc hiểu thật nhiều tiếng Anh.

Kiểu tiếng Anh có ngữ cảnh như ở Goos English tại https://60sfire.com/english.

Khi bạn đọc nhiều bài, bạn chắc chắn sẽ gặp lại những từ vựng cũ.

Bạn đọc càng nhiều thì bạn sẽ càng gặp lại nhiều từ vựng cũ.

Vậy nên, trong quá trình đọc đó, bạn sẽ tự nhớ được những từ vựng bạn gặp nhiều.

Nghe hiểu tiếng Anh

Tương tự như đọc, khi nghe nhiều bạn cũng sẽ gặp đi gặp lại những từ vựng cũ, mặt khác nghe nhiều còn giúp bạn nhớ được từ vựng thông qua âm thanh, ngữ điệu và cảm xúc.

Do vậy, luyện nghe hiểu nhiều cũng là cách để học từ vựng hiệu quả.

Kết luận về phương pháp học từ vựng hiệu quả

Để học từ vựng hiệu quả, các phương pháp ghi nhớ sáng tạo như Similar sound technique (âm thanh tương tự) hay các phương pháp khác.

Suy cho cùng đều không mang lại hiệu quả thực sự.

Việc mang lại hiệu quả là bạn cần tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn, tiếp xúc lâu dần bạn sẽ tự khắc cải thiện được trí nhớ từ vựng của bản thân.

Nói ngắn gọn, bạn nên kết hợp việc luyện đọc hiểu và nghe hiểu cùng với học phát âm và các kiến thức tiếng Anh khác để góp phần làm trí nhớ của bạn tốt hơn.

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay