Những điều giúp tôi nhớ từ vựng ngay lập tức

Biết mối liên hệ giữa cách viết và cách phát âm

Nhìn mặt chữ, tôi có thể đoán đúng 80% cách phát âm của từ vựng

Nghe cách phát âm, tôi có thể đoán đúng 40% cách viết

Nhờ tôi CẢM NHẬN ĐƯỢC sơ sơ mối liên hệ giữa cách viết và cách phát âm của từ vựng nên tôi rất dễ nhớ cách viết và cách phát âm của từ vựng.

Ví dụ:

Tôi biết:

_or ở cuối thường được phát âm là ơ (khi từ có 2 âm trở lên) hoặc o (khi từ có 1 âm)

  • Doctor /'dɒktə/ (dóc tờ) [có 2 âm]
  • Actor /ˈæktə/ (ác tờ) [có 2 âm]
  • For /fɔ:/ (fo) [có 1 âm]

Hoặc ví dụ khác

_ation ở cuối thường được phát âm là ấy shần

  • Information /ɪnfəˈmeɪʃən/ (in phơ mấy shần)
  • Location /ləʊˈkeɪʃən/ (lâu kấy shần)
  • Vocation /vəʊˈkeɪʃən/ (vâu kấy shần)

Nhờ cảm nhận được những quy tắc đó mà tôi có thể nhớ cách viết và cách phát âm của từ vựng một cách dễ dàng hơn.

Lời khuyên dành cho bạn:

Hãy học cách phát âm tiếng đúng của từng từ vựng bạn học.

Sau đó hãy đối chiếu giữa cách phát âm và cách viết.

Lâu ngày, bạn cũng sẽ tự cảm nhận được mối liên hệ giữa cách viết và cách phát âm

Đừng lo, nó không lâu và khó đâu.

Em trai tôi chỉ mới học lớp 6 (thuộc dạng không chủ động học) thế mà nó cũng đã cảm nhận được sơ sơ mối liên hệ đó.

Nghe được tiếng anh

Bạn có thể dễ dàng nhớ lời bài hát thông qua nghe.

Tiếng anh cũng vậy, bạn sẽ dễ nhớ từ vựng hơn khi nghe

Khi tôi nghe hiểu tiếng anh nhiều lần.

Thông qua ngữ điệu âm thanh của bài nghe cũng như thông qua ngữ cảnh của bài nghe và đôi khi cả cảm xúc ở trong bài nghe,…

👉 Tất cả đều giúp tôi dễ nhớ từ vựng hơn

Lời khuyên dành cho bạn:

Hãy tập trung luyện nghe bằng mọi giá càng sớm càng tốt trước khi tập trung vô gia tăng vốn từ

Đọc hiểu được tiếng anh

Dựa vào ngữ cảnh tình huống của những bài đọc tiếng anh, tôi có thể dễ dàng nhớ nghĩa của từ vựng

Lời khuyên dành cho bạn:

Hãy đọc tiếng anh thật nhiều, nó sẽ giúp bạn tự cải thiện cấu trúc, từ vựng,...

Đoán nghĩa và cách phát âm

Mỗi khi gặp từ mới, tôi thường đoán trước cách phát âm và nghĩa của từ vựng

Đôi khi có những từ vựng mà tôi có thể dựa vào ngữ cảnh của bài nghe hoặc bài đọc để đoán nghĩa.

Việc đoán dù đúng hay sai thì cũng sẽ giúp tôi nhớ từ vựng dễ hơn.

Tuy nhiên, đừng cố lúc nào cũng đoán.

Học tiếng anh là một hành trình dài, chỉ những thứ tiện lợi tự nhiên thì mới đi lâu dài được.

Do vậy, không phải lúc nào tôi cũng đoán.

Mà tôi sẽ thuận theo tự nhiên.

Đoán được thì đoán còn không thì thôi.

Sử dụng từ điển anh anh

Sử dụng từ điển anh trong một khoảng thời gian dài giúp tôi luyện được kỹ năng hiểu từ vựng mà không cần dịch

Thông thường các bạn sẽ nhớ nghĩa của từ vựng theo kiểu dịch.

Nhưng do tôi sử dụng từ điển anh anh lâu nên nhiều từ vựng khi tôi đọc, tôi sẽ hiểu và hình dung được nghĩa.

Cái việc hiểu thường đi liền với cảm xúc.

Đó là lý do tôi thường dễ nhớ từ vựng hơn.

Lời khuyên dành cho bạn:

Hãy bắt đầu sử dụng từ điển anh anh sớm nhất có thể

Đôi khi hãy chịu một chút khó khăn để sử dụng từ điển anh anh.

Đừng đợi tới khi bạn thấy bản thân thành thạo rồi thì mới sử dụng từ điển anh anh.

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay