Giving birth too much

Tốc độ chậm

00:00:0000:00:00

Ẩn video

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

My neighbor, Jack, an old man with the average life, had a ginger cat. It was a big lazy female cat, just sleeping all day and dating with any male cats that visited Jack’s house. It could give birth up to 4 or 5 times a year. And it had a lot of child cats. Its owner, my neighbor, wanted to raise it only, so all of its child cats were always given to others when they could quit breastfeeding. For some years, it had given birth to so many cats that no one would like to receive them. That made Jack crazy. He couldn’t take care of all of them, since they might make his house a mess. Finally, he had no choice but to turn the cat into a delicious meal and share it with some best friends. That’s it with the cat’s life. She officially died of giving birth to too many child cats.

Translation (tạm dịch)

Hàng xóm của tôi, Jack, một người đàn ông với một cuộc sống trung bình, có một con mèo gừng. Nó là một con mèo cái lười biếng, chỉ biết ngủ suốt ngày và hẹn hò với bất kỳ con mèo đực nào đến thăm nhà Jack. Nó có thể đẻ đến 4 hoặc 5 lần mỗi năm. Và nó đã có rất nhiều mèo con. Chủ nhân của nó, hàng xóm tôi, chỉ muốn nuôi mình nó, thế nên tất cả những con mèo con luôn luôn đều được cho những người khác khi chúng có thể cai sữa. Trong vài năm, nó đã đẻ được nhiều mèo tới mức không ai muốn nhận về nuôi nữa. Điều đó khiến Jack nổi điên lên. Ông ấy không thể chăm sóc tất cả chúng bởi vì chúng có thể làm cho nhà ông ấy thành một bãi chiến trường. Cuối cùng, ông ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải biến con mèo đó thành một bữa ăn ngon và chia sẻ với một vài người bạn thân. Thế là xong đời con mèo. Nó chính thức chết vì đẻ quá nhiều mèo con.

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay