How to flirt with a girl

Giọng nữ

00:00:0000:00:00

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

Flirting with a girl can be exciting and fun. Here are some quick tips to help you flirt with confidence:

 1. Start with a genuine compliment to make her feel special.
 2. Use humor to make her laugh and create a connection.
 3. Show interest in her by asking questions and actively listening.
 4. Use body language to your advantage with eye contact and a warm smile.
 5. Be confident but respectful, respecting her boundaries.
 6. Keep it light and playful with friendly teasing.

Remember, flirting is about building a connection and enjoying the process. Be yourself, have fun, and let your personality shine!

Translation (tạm dịch)

Tán tỉnh một cô gái có thể mang lại cảm giác thú vị và vui vẻ. Dưới đây là một số gợi ý nhanh để bạn tán tỉnh một cách tự tin:

 1. Bắt đầu bằng lời khen chân thành để khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt.
 2. Sử dụng hài hước để khiến cô ấy cười và tạo sự kết nối.
 3. Thể hiện quan tâm đến cô ấy bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe chăm chú.
 4. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thu hút sự chú ý với ánh mắt và nụ cười ấm áp.
 5. Tự tin nhưng tôn trọng, luôn tôn trọng ranh giới của cô ấy.
 6. Giữ sự nhẹ nhàng và vui vẻ với những lời trêu chọc thân thiện.

Hãy nhớ rằng, tán tỉnh là về việc xây dựng một mối quan hệ và thưởng thức quá trình đó. Hãy luôn là chính mình, vui vẻ và để cái tôi của bạn tỏa sáng!

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay