Near death experience

Tốc độ chậm

00:00:0000:00:00

Ẩn video

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

John was an enthusiastic taxi driver. Every day, he woke up early doing some daily routines, then wore his white uniform and started a new day of driving. He loved his job; he loved driving every day, even though he was not rich with this job. That was pretty nice, right? But one day, bad things came. Wait, maybe another good thing came. On the way to taking a customer to school, he was hit by a truck. Lucky for the customer, she was just a little hurt but in panic. John was not lucky like that; he was seriously hurt. His face was full of blood; his white uniform turned to red, his hands were seriously broken, and he seemed never to be able to work as normal. When he was taken to the hospital, he was unconscious, and the doctors had to carry out emergency surgery. Actually, he was announced as dead; his heart stopped beating. Then, just like magic, his heart, “That was a near death experience,” he told.
He said that moment, he could feel like his spirit left his body, and he didn’t feel hurt anymore, he could see his mother (who was dead when he was still a little kid), she said to him “you have to go back with your life.” Then his heart started beating again, and he felt a lot of pain. But everything later made progress well. Now, he is 29 years old. He cannot drive anymore. But he’s now a successful YouTube creator, specializing in the mystery stories of near death experiences.

Please note that this is not a true story; this is just an imaginary story created based on the same stories of near death experience.

Translation (tạm dịch)

John là một tài xế lái taxi nhiệt huyết. Môi ngày, anh ấy thức dậy sớm làm một số thói quen hằng ngày, sau đó mặc một bộ đồng phục màu trắng và bắt đầu một ngày mới đi làm công việc lái xe. Anh ấy rất yêu công việc của mình; anh ấy rất yêu việc lái xe mỗi ngày, kể cả mặc dù anh ấy không giàu có với công việc đó. Điều đó thật tốt đẹp, đúng không? Nhưng có một ngày nọ, điều tồi tệ đã xảy đến. À mà chờ đã, cũng có thể đó là một điều tốt khác xảy đến. Trên đường đưa một khách hàng đến trường, anh ấy bị tông bởi một chiếc xe tải. Rất may cho vị khách hàng, cô ấy chỉ bị thương nhẹ nhưng bị hoảng. John thì không may mắn như thế; anh ấy bị thương rất nặng. Mặt anh ấy toàn là máu; bộ đồng phục màu trắng cũng chuyển thành đỏ, hai tay của anh ấy cũng bị gãy nặng, và có vẻ như anh ấy sẽ không bao giờ có thể hoạt động được bình thường như trước nữa. Khi anh ấy được đưa đến bệnh viện, anh ấy đã bất tỉnh, và bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Thực tế thì anh ấy đã được thông báo là đã chết; tim anh ấy đã ngừng đập. Nhưng sau đó, như là phép màu, tim anh ấy. Anh ấy kể, đó là một trải nghiệm cận tử.
Anh ấy nói rằng vào lúc đó, anh ấy có thể cảm giác như linh hồn của anh ấy đã rời khỏi thân xác, và anh ấy không hề cảm thấy đau đớn nữa, anh ấy có thể nhìn thấy mẹ mình (người mà đã chết khi anh ấy còn là một đứa trẻ nhỏ), bà ấy nói với anh ấy "con phải quay trở lại tiếp tục sống". Sau đó tim của anh ấy bắt đầu đập trở lại, anh ấy cảm thấy rất đau đớn. Nhưng mà mọi thứ sau đó đều tiến triển tốt đẹp. Bây giờ, anh ấy đã 29 tuổi. Anh ấy không thể lái xe được nữa. Nhưng bây giờ anh ấy lại là một nhà sáng tạo trên YouTube, chuyên về những câu chuyện thần bí về những trải nghiệm cận tử.

Chú ý: đây không phải là một câu chuyện có thật; đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng được tạo ra dựa trên những câu chuyện tương tự về trải nghiệm cận tử.

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay