Success

Tốc độ chậm

00:00:0000:00:00

Ẩn video

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

When it comes to success, I want to tell you about my childhood. I was born in an isolated small town where we had no electricity and no internet connection until I reached the middle years of my secondary education. Actually, it had no internet connection until I left the town to go to another city for college. My secondary school was about ten kilometres away from my house. I was the kind of person who desired to learn. I really loved learning English and Maths during secondary education. As a good secondary student, my parents bought me a laptop. I can still clearly remember those days when I tried to go to school as early as possible in the afternoon to rent a computer at an internet cafe and start to download as many English or Maths teaching videos as possible from YouTube into my old USB device so that when I’m home, I could still watch them without the internet connection. I used to wish I had been born with electricity and the internet available. But now, when I think about it, I’m happy with it; I’m lucky to have it in my childhood. It was those annoying things that made me a guy who is always ready to solve problems and not avoid them, which led to my success later. From my story, I would like to give advice “say thanks to your troubles”.

Translation (tạm dịch)

Khi bàn tới thành công, tôi muốn kể cho các bạn nghe về tuổi thơ của tôi. Tôi được sinh ra trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh nơi mà đã không có điện cũng như mạng internet cho tới khi tôi học tới những năm giữa của cấp hai. Thực tế thì, nó đã không có mạng internet cho tới khi tôi rời thị trấn để tới một thành phố khác học đại học. Trường cấp hai của tôi cách nhà tôi khoảng 10 cây số. Tôi là kiểu người ham học hỏi. Tôi thực sự rất yêu thích việc học tiếng anh và toán trong suốt thời cấp hai. Do được học sinh giỏi vào cấp hai, bố mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc laptop. Tôi vẫn còn có thể nhớ như y những ngày mà tôi cố gắng đi học thật sớm vào buổi chiều để thuê một chiếc máy tính tại một quán internet và bắt đầu tải thật nhiều video dạy tiếng anh hoặc toán từ YouTube vào trong chiếc USB cũ của tôi, để mà khi tôi về nhà, tôi vẫn có thể xem mà không cần internet. Tôi từng mơ tưởng rằng giá như mình đã được sinh ra có sẵn điện và internet. Nhưng bây giờ thì khi tôi nghĩ lại chuyện đó, tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó; tôi cảm thấy may mắn khi đã có nó trong tuổi thơ. Chính những điều khó chịu đó đã làm cho tôi trở thành một con người mà luôn sẵn sàng giải quyết những vấn đề chứ không phải né tránh chúng, điều đó đã dẫn đến thành công của tôi sau này. Từ câu chuyện của tôi, tôi muốn khuyên các bạn "hãy cảm ơn vì những rắc rối bạn có"

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay