The World is a Beautiful Place

Nhận tư vấn khóa học tiếng Anh online 1 - 1Liên hệ ngay

Transcript (phụ đề)

The sun shines brightly in the sky. The birds sing sweetly in the trees. The flowers bloom in all their colors.

The children play in the park. The people laugh and talk as they go about their day. The love grows between two people who care for each other.

The world is a beautiful place. There is so much to see and do. We can travel to new places, meet new people, and learn new things. We can make the world a better place by helping others and doing what we can to make a difference.

Let's live in the present moment and enjoy all that life has to offer. Let's be grateful for the good things in our lives and do our best to make the world a better place for everyone.

Translation (tạm dịch)

Mặt trời mọc rực rỡ trên bầu trời. Chim chóc hót líu lo trên cành cây. Hoa nở rực rỡ trong tất cả màu sắc của chúng.

Trẻ em chơi đùa trong công viên. Mọi người cười đùa và trò chuyện trong khi họ tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Tình yêu nảy nở giữa hai người quan tâm lẫn nhau.

Thế giới là một nơi đẹp đẽ. Có rất nhiều điều có thể nhìn thấy và thực hiện. Chúng ta có thể đi du lịch đến những nơi mới, gặp gỡ những người mới và học hỏi những điều mới. Chúng ta có thể làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn bằng cách giúp đỡ người khác và làm những gì chúng ta có thể để tạo ra sự khác biệt.

Hãy sống trong giây phút hiện tại và tận hưởng tất cả những gì cuộc sống mang lại. Hãy biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta và cố gắng hết sức để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Guide (Hướng dẫn)

Desktop Layout (Giao diện máy tính)

Please read the story displayed on the left side of the screen.

(Vui lòng đọc câu chuyện được hiển thị ở phía bên trái màn hình.)

If you come across any sentence that you don't understand, simply click on it to view the explanation.

(Nếu bạn gặp bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu, hãy nhấp chuột vào nó để xem giải thích.)

Mobile Layout (Giao diện điện thoại)

Please read the story above.

(Vui lòng đọc câu chuyện ở phía trên.)

To show or hide the explanation, tap on the purple rectangle labeled "EXPLANATION".

(Để hiển thị hoặc ẩn phần giải thích, chạm vào hình chữ nhật màu tím có ghi chữ "EXPLANATION".)

You can also tap on any sentence that you don't understand to view its explanation.

(Bạn cũng có thể chạm vào bất kỳ câu nào mà bạn không hiểu để xem giải thích của nó.)

Explanation

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay