Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 01

Việc bạn cần làm

Đầu tiên, hãy xem video thì hiện tại đơn phần 1 bên dưới

Sau khi xem xong video đó, bạn hãy luyện đọc hiểu tiếng Anh với bài Goos

Bài goos: Travel

Xem ngayFree

Khi xem bài goos đó, bạn chỉ cần tập đọc hiểu bài tiếng Anh, hãy đọc và đối chiếu các câu tiếng Anh với phần dịch tiếng Việt

Nếu câu tiếng Anh nào bạn không thể hiểu hoặc có từ vựng bạn chưa biết thì bạn cứ bấm vào câu đó, sẽ có phần giải thích hiện ra cho bạn.

Tốt nhất, bạn nên chịu khó bấm vào từng câu và đọc các từ vựng ở phần giải thích, bởi vì đôi khi bạn sẽ học thêm được những điều đặc biệt.

Bạn không cần phải học thuộc từ vựng hay gì đâu, chỉ cần đọc đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Việt là đủ.

Tôi sẽ có giải pháp từ vựng cho bạn sau.

Chỉ cần làm 2 việc đó là hôm nay bạn đã học đúng cách rồi.

Dành riêng cho các bạn luyện thi bài tập ngữ pháp

Trong các bài tập ngữ pháp, có một dạng bài tập gọi là chia động từ.

Ví dụ tôi có câu bài tập:

 • She (love) you

Việc của người làm bài tập đó là viết dạng đúng cho từ trong ngoặc.

Cụ thể như câu trên, đáp án sẽ là:

 • She loves you
Giải thích:

Chữ "love" cần thêm s vô cuối (loves), do she + từ thêm s/es

Xem video Thì hiện tại đơn phần 1 bên trên là hiểu

Để hỗ trợ riêng cho những bạn học để thi, sau khi xem xong video lý thuyết bên trên và làm theo các nhiệm vụ trên kia rồi, bạn có thể làm thử vài bài tập sau.

Dưới đây là 30 bài tập tiếng Anh với động từ trong ngoặc, sử dụng thì hiện tại đơn và bắt đầu bằng các đại từ nhân xưng và nhiều tên riêng khác nhau. Đáp án được cung cấp ở cuối danh sách.

 1. He …………………. to school every day. (walk)
 2. Susan …………………. her dog in the park. (walk)
 3. They …………………. their favorite songs on the radio. (listen)
 4. We …………………. our lunch in the cafeteria. (eat)
 5. You …………………. English very well. (speak)
 6. John …………………. his car to work. (drive)
 7. It …………………. on the sofa. (sleep)
 8. Mary …………………. a book in the library. (read)
 9. It …………………. delicious. (taste)
 10. We …………………. football every Saturday. (play)
 11. She …………………. the piano beautifully. (play)
 12. They …………………. to the beach on weekends. (go)
 13. He …………………. the students in the classroom. (teach)
 14. It …………………. brightly in the sky. (shine)
 15. I …………………. coffee in the morning. (drink)
 16. Mark …………………. early in the morning. (wake)
 17. They …………………. in the trees. (sing)
 18. You …………………. a good job. (do)
 19. Peter …………………. basketball with his friends. (play)
 20. Rita …………………. in the crib. (sleep)
 21. We …………………. to the radio on our way to work. (listen)
 22. It …………………. very hot today. (feel)
 23. They …………………. their bikes to school. (ride)
 24. He …………………. a delicious cake for his birthday. (bake)
 25. She …………………. her room every weekend. (clean)
 26. We …………………. a new song on the radio. (hear)
 27. Max …………………. its tail happily. (wag)

Đáp án:

 1. walks
 2. walks
 3. listen
 4. eat
 5. speak
 6. drives
 7. sleeps
 8. reads
 9. tastes
 10. play
 11. plays
 12. go
 13. teaches
 14. shines
 15. drink
 16. wakes
 17. sing
 18. do
 19. plays
 20. sleeps
 21. listen
 22. feels
 23. ride
 24. bakes
 25. cleans
 26. hear
 27. wags

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay