Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 11

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem bài goos đầy đủ về thì hiện tại tiếp diễn bên dưới.

Thì hiện tại tiếp diễn

Xem ngayPremium

Sau đó, hãy xem video về phát âm /i//i:/ trong phiên tâm tiếng Anh.

Tiếp theo vẫn áp dụng phương pháp được chia sẻ trong video về cách học phiên âm tiếng Anh (https://youtu.be/vbbaWaCEy-U) để luyện đọc phiên âm và nghe loa với những từ bên dưới.

  1. Need
  2. Feet
  3. Deed
  4. Feed
  5. Chinese
  6. Kit
  7. Admit
  8. Visit

Sau đó, hãy luyện nghe với tốc độ chậm của bài Goos cũ bên dưới.

Bài Goos: Yummy Food Adventures

Xem ngayPremium

Cuối cùng hãy đọc bài Goos bên dưới.

Bài Goos: How to impress a girl

Xem ngayPremium

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay