Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 21

Việc cần làm

Đầu tiên hãy xem video về sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn bên dưới.

Sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Xem ngayPremium

Tiếp theo hãy xem video về cách phát âm /ʊ//u:/

Áp dụng phương pháp đã được chia sẻ trong video cách học phiên âm tiếng Anh (https://youtu.be/vbbaWaCEy-U) để tra và đọc các từ sau:

  1. Food
  2. Moon
  3. Look
  4. Book
  5. Cook
  6. Spoon
  7. Boon
  8. Ruler

Sau đó, hãy luyện đọc và nghe hiểu với bài Goos bên dưới

Bài Goos: How to relieve stress

Xem ngayPremium

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay