Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 22

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem bài goos bên dưới về thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn

Xem ngayFree

Tiếp theo hãy luyện đọc và nghe hiểu với bài Goos bên dưới.

Bài Goos: Embracing new beginnings

Xem ngayFree

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay