Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 25

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem video về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tại

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Xem ngayPremium

Tiếp theo hãy luyện đọc và nghe hiểu tiếng Anh với bài goos bên dưới.

Bài Goos: Memorable Picnic Day

Xem ngayPremium

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay