Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 27

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem video về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn bên dưới.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Xem ngayPremium

Tiếp theo xem bài goos bên dưới

Bài Goos: Write an essay

Xem ngayPremium

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay