Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 28

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem bài Goos bên dưới

Chủ ngữ trong tiếng Anh

Xem ngayPremium

Tiếp theo hãy luyện đọc hiểu với bài đọc

Bài Goos: An idea maker

Xem ngayPremium

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay