Các loại từ trong tiếng anh

Các loại từ trong tiếng anh

Bạn phải nắm được bài này vì 99% mất gốc tiếng anh là do không biết kiến thức của bài này

Bạn phải đọc hết bài viết thì bạn mới hiểu được

Các loại từ trong tiếng anh

Từ vựng tiếng anh được chia làm khá nhiều loại khác nhau.

Cụ thể dưới đây là danh sách của một số loại từ trong tiếng anh:

 • Danh từ (noun)
 • Đại từ (pronoun)
 • Tính từ (adjective)
 • Động từ (verb)
 • Trạng từ/phó từ (adverb)
 • Mạo từ (definite article)
 • Giới từ (Preposition)
 • Liên từ (conjunction)

Ví dụ về loại từ của từ vựng

Giả sử tôi có danh sách từ vựng tiếng anh như sau:

Love, You, smart, phone, in, generally

👉 love thuộc loại động từ (trong tiếng anh gọi là verb)

👉 you thuộc loại đại từ (trong tiếng anh gọi là pronoun)

👉 smart thuộc loại tính từ (trong tiếng anh gọi là adjective)

👉 phone thuộc loại danh từ (trong tiếng anh gọi là noun)

👉 in thuộc loại giới từ (preposition) và cũng thuộc loại trạng từ (adverb) và thuộc cả loại tính từ (adjective)

👉 generally thuộc loại trạng từ (trong tiếng anh gọi là adverb)

Từ "in" bên trên thuộc 3 loại từ, do đó một từ vựng không nhất thiết chỉ được thuộc một loại.

Một từ vựng có thể thuộc nhiều loại từ.

Biết loại từ của từ vựng để làm gì?

GIỚI THIỆU SƠ VỀ CÁCH DÙNG CỦA LOẠI TỪ

Để dễ hiểu hãy xem những ví dụ.

Giả sử tôi có danh sách từ vựng sau:

 • beautiful (xinh đẹp) thuộc loại tính từ
 • girl (cô gái) thuộc loại danh từ
 • old (già, cao tuổi) thuộc loại tính từ
 • man (người đàn ông) thuộc loại danh từ
 • tall (cao) thuộc loại tính từ
 • tree (cây, cái cây) thuộc loại danh từ

Từ danh sách từ vựng trên, tôi ghép được một số cụm từ sau:

 • beautiful girl: cô gái xinh đẹp
 • old man: người đàn ông già/ông già
 • tall tree: cây cao (cây là cây cối á, cao là chiều cao á, cái cây nó cao, nó dài chứ không phải cây tên cao nha)
 • old tree: cây già/cây có nhiều tuổi/cây đã sống lâu năm
 • tall girl: cô gái cao
 • tall man: người đàn ông cao

=============

Chú thích:

➽ Những từ được tô màu cam là những từ vựng thuộc loại tính từ (xem lại danh sách từ vựng bên trên)

➽ Những từ được tô màu xanh là những từ vựng thuộc loại danh từ (xem lại danh sách từ vựng bên trên)

=============

Từ đây, tôi có cấu trúc:

tính từ + danh từ: dịch ngược (xem lại những cụm từ bên trên)

Ví dụ:

👉 beautiful girl: cô gái xinh đẹp

 • Beautiful (xinh đẹp)
 • Girl (cô gái)

➽ Dịch ngược thành "cô gái xinh đẹp"

MỤC ĐÍCH HỌC CÁC LOẠI TỪ TIẾNG ANH

Mục đích của việc học các loại từ trong tiếng anh là để hiểu được cấu trúc

Phần lớn các cấu trúc tiếng anh đều được chú thích dựa trên các loại từ của tiếng anh.

Ví dụ:

tính từ + danh từ: [nghĩa của danh từ] [nghĩa của tính từ] (dịch ngược)

He/she/it + is + tính từ: anh ấy/cô ấy/nó [nghĩa của tính từ]

Ví dụ:

 • He is tall: anh ấy cao
 • She is tall: cô ấy cao
 • It is tall: nó cao
 • He is old: anh ấy già
 • She is old: cô ấy già
 • It is old: nó già

that + danh từ: [nghĩa của danh từ] đó

Ví dụ:

 • That man: người đàn ông đó
 • That girl: cô gái đó
 • That tree: cái cây đó

………

Đại loại những cấu trúc câu tiếng anh nó thường sử dụng những tên của loại từ (danh từ, tính từ, động từ,...) để chú thích cấu trúc câu.

Do đó, hiểu được các loại từ trong tiếng anh sẽ giúp bạn có thể đọc hiểu được những cấu trúc câu tiếng anh cũng như biết ghép được nó.

Đó chính là mục đích vô cùng quan trọng của việc phải học các loại từ trong tiếng anh.

Làm sao để biết từ vựng thuộc loại từ nào?

Tra từ điển là biết

Hầu như từ điển nào cũng có chú thích loại từ của từ vựng.

Thế nên, muốn biết từ nào thuộc loại từ nào thì cứ lên từ điển tra là biết.

Ví dụ 1: Sử dụng từ điển anh việt laban

Link từ điển laban: https://dict.laban.vn/

Giả sử tôi muốn biết từ "eat" thuộc loại từ nào thì tôi chỉ cần tra từ eat lên từ điển.

tra từ điển từ eat trên từ điển laban

Kết quả như tấm hình bên trên đó.

Nó chú thích là "Động từ"

👉 Từ "eat" thuộc loại động từ

Một từ nữa.

Giả sử tôi muốn biết từ "slowly" thuộc loại từ nào thì tôi chỉ cần tra từ slowly lên từ điển.

tra từ điển từ slowly trên từ điển laban

Kết quả như tấm hình bên trên đó.

Nó chú thích là "Phó từ" (hay còn gọi bằng tên khác là "trạng từ")

👉 Từ "slowly" thuộc loại trạng từ

Ví dụ 2: Sử dụng từ điển anh anh Longman

Link từ điển longman: http://tudien.60sfire.com

Giả sử tôi muốn biết từ "good" thuộc loại từ nào, chỉ đơn giản tra lên từ điển.

kết quả tra từ điển longman cho từ good

Bạn thấy trên tấm hình nó chú thích là "adjective" (tạm dịch "tính từ")

👉 Từ "good" thuộc loại tính từ

Một cái khác.

Giả sử tôi muốn biết từ "car" thuộc loại từ nào, chỉ đơn giản tra lên từ điển.

kết quả tra từ điển longman cho từ car

Bạn thấy trên tấm hình nó chú thích là "noun" (tạm dịch "danh từ")

👉 Từ "car" thuộc loại danh từ

Tóm lại, cứ tra từ điển là ra.

Thuật ngữ chú thích loại từ

GIỚI THIỆU NHỮNG CÁCH CHÚ THÍCH LOẠI TỪ

Thông thường, mỗi từ điển hoặc mỗi tài liệu khác nhau thường sẽ có một số cách chú thích loại từ khác nhau.

Ví dụ:

Từ điển laban lúc nãy bên trên, nó chú thích loại từ bằng tiếng việt nên rất dễ hiểu.

Còn longman nó chú thích loại từ bằng tiếng anh nên bạn buộc phải thuộc tên tiếng anh của các loại từ.

Hoặc ở một số tài liệu hay từ điển khác, có thể họ sẽ chú thích bằng cách viết tắt.

Ví dụ:

👉 V là viết tắt của verb (động từ)

 • Love (v): yêu
 • Hate (v): ghét
 • Help (v) giúp đỡ
(v) là viết tắt của (verb)

Nên bạn sẽ hiểu:

- Love thuộc loại động từ
- Hate thuộc loại động từ
- Help thuộc loại động từ

CÁC DẠNG VIẾT TẮT CỦA TÊN LOẠI TỪ

Dưới đây là danh sách những từ viết tắt phổ biến

 • Noun (danh từ) viết tắt là n
 • Adjective (tính từ) viết tắt là a hoặc adj
 • Adverb (trạng từ/phó từ) viết tắt là adv
 • Preposition (giới từ) viết tắt là prep
 • Verb (động từ) viết tắt là v

Rồi, chỉ có mấy loại từ này quan trọng nên có dạng viết tắt thôi.

Lời khuyên quan trọng

Mỗi một từ vựng bạn học, thông thường bạn nên học luôn cả LOẠI TỪ của từ vựng đó

Lưu ý: Không hay thì cấm share