Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 14

Việc cần làm

Đầu tiên hãy xem video về các dạng động từ trong tiếng Anh ở bài goos bên dưới.

Các dạng động từ trong tiếng Anh - Bí quyết hiểu và phân tích các cấu trúc tiếng Anh

Xem ngayPremium

Bạn cần phải xem nghiêm túc bài goos bên trên vì từ bài đó đổ đi, tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu đổi đời.

Sau khi xem xong video chính trong bài goos trên, bạn hãy làm phần bài tập đi kèm với bài goos đó (nằm ở dưới video trong bài goos)

Ráng làm hết các bài tập đó vì nó sẽ giúp bạn học được một kỹ năng mà sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh nhanh hơn trong tương lai sắp tới.

Sau đó, hãy tiếp tục luyện đọc và nghe hiểu với bài goos bên dưới.

Bài Goos: 4 dollars

Xem ngayFree

Cách luyện nghe

Ở giai đoạn đầu, bạn hãy tập nghe bằng cách.

Mở bài goos 4 dollars bên trên lên.

Đọc hiểu phụ đề nguyên bài nghe trước (câu nào không hiểu bấm ngay có đó, có ngay giải thích)

Sau khi đã đọc hiểu xong.

Hãy chọn một giọng đọc phù hợp với bạn và chỉ nghe mỗi giọng đó (nên chọn giọng tốc độ chậm)

Vừa nghe vừa nhìn phụ đề vài lần (khoảng 3 - 5 lần) để nghe cách phát âm của các từ vựng.

Sau đó, tập không nhìn phụ đề nhưng vẫn nghe ra từ bằng cách nghe đi nghe lại như sau:

Nghe từng câu một, tức là bạn không nhìn phụ đề, nghe 1 câu, sau đó dừng và tua lại, nghe đi nghe lại 1 câu đó khoảng 10 - 20 lần cho đến khi nghe ra từ (nếu đã nghe đi nghe lại tới hơn 20 lần mà vẫn chưa nghe ra thì hãy bỏ qua câu đó và tập câu tiếp theo)

Sau khi đã có thể nghe ra từ hầu hết các câu của giọng đọc bạn chọn trước đó.

Bạn hãy mở giọng đọc khác (giọng đọc nhanh hơn) và nghe nguyên bài mà không nhìn phụ đề (nghe đi nghe lại tầm vài lần để bạn có thể nghe ra hầu hết các từ trong bài nghe)

Như vậy, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ luyện nghe của bài goos đó.

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay