Hãy bấm vào nút Lessons ở góc trái bên dưới để hiển thị hoặc ẩn đi danh sách bài viết

Học tiếng Anh từ đầu - Ngày 17

Việc cần làm

Đầu tiên, hãy xem video về cách đọc ngày tháng năm bên dưới.

Tiếp theo hãy xem bài goos về cách dùng thì quá khứ đơn (cách giải thích của riêng tôi) bên dưới.

Thì quá khứ đơn 04: Cách dùng

Xem ngayPremium

Cuối cùng hãy luyện đọc hiểu bài goos bên dưới

Bài Goos: Getting paid to learn

Xem ngayFree

Theo dõi tôi trên để cập nhật các bài viết mới sớm nhất

Yêu cầu hỗ trợ

Tính năng này chỉ dành cho những học viên của khóa học tiếng Anh từ con số 0

Khóa học tiếng Anh từ con số 0Đăng ký ngay